Στη κατασκήνωση ένα παιδί μπορεί να φιλοξενηθεί με τους εξής τρόπους:

1. ΔΩΡΕΑΝ μέσω του ασφαλιστικού φορέα των γονέων του εφόσον καλύπτει κατασκηνωτική δαπάνη για 15μέρες (ασφαλιστικά ταμεία – ΕΦΚΑ ).Ημ. Γέννησης παιδιού: 2007-2017

2. ΔΩΡΕΑΝ μέσω του προγράμματος του ΟΠΕΚΑ (Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ)

3. ΔΩΡΕΑΝ μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ για 15 μέρες που αφορά ανέργους και μισθω-τούς.

4. Ιδιωτικά με ειδικά οικονομικά πακέτα.

 

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΣΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΕΙ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ

Ε.Τ.Α.Α. Τομέας: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ(ΤΣΑΥ)

E..Τ.Α.Α. Τομέας : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ (ΤΣΜΕΔΕ)

E.Τ.Α.Α. Τομέας : ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

E.Τ.Α.Α. Τομέας: ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΟΓΑ (Μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι)

O.Α.Ε.Ε. (Διοικητικοί υπάλληλοι και ελεύθεροι επαγγελματίες)

Ο.Α.Ε.Ε. – ΤΑΝΠΥ (Ναυτικοί –Τουριστικοί Πράκτορες)

Ο.Π.Α.Δ. – Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. (Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων)

I.Κ.Α. (Μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι)

Ι.Κ.Α. – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ)

Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. Τομέας: ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Τ.Α.Y.T.E.K.Ω. Τομέας: Ο.Τ.Ε. , Ο.Σ.Ε., ΕΛΤΑ (ΤΑΠ-ΟΤΕ)

Τ.Α.Y.T.E.K.Ω. Τομέας: Δ.Ε.Η. – ΔΕΔΔΗΕ – ΑΔΜΗΕ -ΛΑΓΗΕ

Τ.Α.Π.Ι.Τ. : Γ’ Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠΕΜ (Μετάλλου)

ΤΠΔ Δικηγόροι Θεσσαλονίκης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Ο.Λ.Θ. (Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ – Ν.Α.Τ. (Ναυτικοί)

Ε.Υ.Α.Θ.(Ύδρευση Θεσσαλονίκης)

Ο.Λ.Μ.Ε. (σύλλογος Καθηγητών -Με κλήρωση) με απόδειξη

Δ.Ο.Ε. (Σύλλογος Δασκάλων- Με κλήρωση) με απόδειξη

ΕΤΑΠ Μ.Μ.Ε.

ΕΤΕΑ Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Μόνο διοικητικοί υπάλληλοι)

ΓΕΣ (Γενικό Επιτελείο Στρατού) με απόδειξη

ΓΕΑ (Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας) με απόδειξη

Υπάλληλοι Υπουργείου Πολιτισμού

Ο.Α.Ε.Δ. (Μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι)

Υπάλληλοι Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΣΩ ΟΠΕΚΑ-ΟΓΑ

Δικαιούχοι προγράμματος ΟΠΕΚΑ- ΟΓΑ:

Συνταξιούχοι και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ (ΕΦΚΑ).

Αγρότες και αγρότισσες που έχουν το δικαίωμα περίθαλψης από τον ΟΓΑ και τα παι-διά να είναι ασφαλισμένα στον δικαιούχο γονέα

1.500 Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών ( δηλαδή γεννημένα από 1/1/2007- 31/12/2017)

Διαμονή έως 16 μέρες (15 διανυκτερεύσεις)

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άνεργοι και μισθωτοί με:

α) παιδιά τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 6-16 ετών ( έτος γέννησης 01.01.2007 έως 14.06.2017)

β) παιδιά ΑΜΕΑ ηλικίας 6-16 ετών Πιο συγκεκριμένα:

· Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 4 μήνες.

· Άνεργοι, οι οποίοι έλαβαν επίδομα από τον ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 50 ημέρες κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

· Εργαζόμενοι, με εξαρτημένη σχέση εργασίας (ΕΦΚΑ) που έχουν τουλάχιστον 50 ημερομί-σθια κατά το προηγούμενο έτος

· Εργαζόμενες με σχέση εξαρτημένης εργασίας που έλαβαν άδεια ή επίδομα μητρότητας τουλάχιστον 50 ημερών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Οικογενειακό εισόδημα που ορίζεται κάθε χρόνο από την εγκύκλιο του ΟΑΕΔ.

Για τους ανωτέρω δικαιούχους το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟY φορολογικού έτους 2021, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00€.

http://www.dypa.gov.gr/-/kataskenotiko-programma