Η δωρεάν συμμετοχή σε κατασκηνώσεις μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, αφενός μέσω του ΟΑΕΔ με το πρόγραμμα χαμηλόμισθων και ανέργων και αφετέρου μέσω ασφαλιστικών ταμείων. Παρακάτω αναφέρονται με λεπτομέρεια οι πληροφορίες!

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή